Λιποαναρρόφηση | Αποκατάσταση σώματος | Mom Makeover

ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

Η λιποαναρρόφηση είναι μία από τις πιο συχνές αισθητικές επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής παγκοσμίως. Η λιποαναρρόφηση απευθύνεται σε γυναίκες και άνδρες, οι οποίοι έχουν σχετικά φυσιολογικό βάρος και τοπική συσσώρευση λίπους , το οποίο συνήθως δεν ανταποκρίνεται σε δίαιτα ή γυμναστική. Με τη λιποαναρρόφηση επιδιώκεται η βελτίωση των περιοχών, με την αφαίρεση του πλεονάζοντος λίπους.

Παρότι η λιποαναρρόφηση φαντάζει ως μία εύκολη λύση για την απώλεια βάρους, στην ουσία αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο στην αφαίρεση του τοπικά συσσωρευμένου λίπους. Μπορεί να διενεργηθεί συγχρόνως σε διαφορετικές περιοχές του σώματος, καθώς και να γίνει συμπληρωματικά, με άλλου τύπου αισθητικές επεμβάσεις.
Η κλασική τεχνική λιποαναρρόφησης, γίνεται με ειδικό σωλήνα που εισάγεται κάτω από το δέρμα από μια πολύ μικρή οπή στην περιοχή που έχει καθοριστεί. Ο σωλήνας συνδέεται με μια συσκευή αναρρόφησης που τραβάει σιγά – σιγά το περίσσιο λίπος.

Πριν ξεκινήσει η επέμβαση, ο χειρουργός σας θα σχεδιάσει με έναν μαρκαδόρο τις περιοχές στις οποίες υπάρχει συσσώρευση λίπους.
Κατόπιν ο γιατρός κάνει μία πολύ μικρή τομή, συνήθως μικρότερη από ένα εκατοστό, μέσα από την οποία θα περάσει μία μεταλλική κάνουλα, λεπτή και μακριά, η οποία θα εισέλθει στο στρώμα του λίπους. Η κάνουλα αυτή θα συνδεθεί κατόπιν με μία σωλήνα η οποία καταλήγει σε ένα μηχάνημα, το οποίο δημιουργεί κενό αέρος.

Με κάποιες παλινδρομικές κινήσεις, και με τη βοήθεια της αναρρόφησης, που δημιουργεί το μηχάνημα που αναρροφά τον αέρα, θα αρχίσει σιγά-σιγά να αναρροφάται το λίπος. Αυτό καταλήγει, μέσα από το σωλήνα, σε ένα γυάλινο ή πλαστικό διάφανο δοχείο.

Αφού ο γιατρός αναρροφήσει όλη την ποσότητα λίπους, που θεωρεί αναγκαία, θα συρράψει τις μικρές οπές, από τις οποίες τοποθετήθηκε η κάνουλα και κατόπιν θα σας τοποθετήσει έναν ελαστικό κορσέ. Αυτός είναι απαραίτητος για να σταθεροποιήσει το δέρμα και τους ιστούς στη νέα τους θέση. Δεν είναι σωστό να αναρροφηθεί όλο το λίπος της περιοχής, διότι κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει δυσμορφίες. Το σωστό είναι να μείνει ένα μικρό στρώμα λίπους, το οποίο θα κάνει την επιφάνεια του δέρματος να φαίνεται πιο ομαλή.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι για λιποαναρρόφηση είναι τα άτομα που έχουν τοπική συσσώρευση λίπους που αφορά κυρίως τα εξής σημεία:

  •  Κοιλιά
  •  Πλάγια περιοχή της κοιλιάς (lovehandles)
  •  Πλάγια περιοχή των μηρών (ψωμάκια)
  •  Γλουτοί
  •  Προσαγωγοί
  •  Μηροί
  •  Περιοχή των γονάτων
  •  Χέρια (μπράτσα – βραχίονες)

Η μέθοδος αυτή επίσης, έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στη διόρθωση της γυναικομαστίας.

Η λιποαναρρόφηση αντίθετα από ότι πιστεύουν μερικοί, δεν είναι μέθοδος καταπολέμησης της παχυσαρκίας ούτε γενικότερα αντικαθιστά τις δίαιτες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Για τις μαμάδες εκτός Αθηνών

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
info

ACCOMMODATION INFORMATION

For mothers living outside of Athens

LEARN MORE
info